Thành viên
 
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin khóa học mới
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2 - 4 ngày (mỗi ngày học 7h)

24 học viên/khóa

Theo yêu cầu của doanh nghiệp

Thiết kế cho (1) Lãnh đạo quản lý các cấp, (2) Cán bộ, chuyên viên nhân sự, đầu tư, tài chính, kế toán, kế hoạch, kinh doanh của Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV.

Mục tiêu
Kết thúc khóa học, học viên sẽ:
  • Hiểu được ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc phân tích, lập kế hoạch tài chính và phân bổ ngân sách;
  • Hiểu được đặc thù của việc phân tích tài chính trong Ngân hàng Thương mại;
  • Nắm được các nội dung phân tích tài chính trong Ngân hàng Thương mại;
  • Nắm được các loại báo cáo tài chính, cách thức lập và ý nghĩa của chúng;
  • Biết được các loại chỉ số tài chính cần phải phân tích và vai trò của từng chỉ số;
  • Nắm vững các phương pháp phân tích tài chính từ đó đề xuất được phương thức cải thiện vị thế tài chính của NH
  • Nắm vững các bước khi lập kế hoạch tài chính và quy trình cơ bản của việc lập kế hoạch tài chính tổng hợp của NH
  • Lập được kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Ngân hàng.
Chương trình đào tạo
Phần I: Phân tích tài chính Ngân hàng Thương Mại.
Phần II: Hoạch định (dự báo) tài chính Ngân hàng Thương Mại.
Phần III: Chi phí huy động vốn trong Ngân hàng Thương Mại.
Phần IV: Cơ cấu vốn và ứng dụng của đòn bẩy.

( xin tải miêu tả chi tiết khóa học bên dưới để có thêm thông tin )

Khách hàng
Customer 1 Customer 1 Customer 1 Customer 1

Học viên nói gì?

Tin tức Học Viện Mạng

Đang xây dựng

Đăng ký trực tuyến

Đang xây dựng.
Góc thư giãn
Đang xây dựng